Vesti

MGSI: OBAVEŠTENJE U VEZI FUNKCIONISANJA MEĐUNARODNOG DRUMSKOG SAOBRAĆAJU I NAČINOM RADA MGSI U OKOLNOSTIMA PROGLAŠENOG VANREDNOG STANJA

18.03.2020

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je Obaveštenje u vezi sa načinom funkcionisanja međunarodnog drumskog saobraćaju u okolnostima proglašenog vanrednog stanja.

U Obaveštenju se navodi da je u skladu sa sprovedenim merama, između ostalih, zatvoren i šalter Uprave za zajedničke poslove republičkih organa u poslovnoj zgradi SIV 3, Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd, čime je prijem lično dostavljenih podnesaka za zaduživanje i razduženje pojedinačnih dozvola potpuno obustavljen. Samim tim, dodela pojedinačnih dozvola, izdavanje sertifikata i izvoda licence domaćim prevoznicima koji obavljaju prevoz tereta u drumskom saobraćaju, pod dosadašnjim uslovima dnevnog prijema i obrade dostavljenih zahteva, obustavljena.

Dalje je navedeno da su donete sledeće odluke za period vanrednog stanja:

1. Opšti deo plana raspodele se menja, pa se rok za razduženje pojedinačnih dozvola produžava za 60 dana, na svakom od razmenjenih kontingenata pojedinačnih dozvola; Novi Opšti deo plana raspodele možete preuzeti ovde;

2. Aprilska revizija propisana Uredbom o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima („Službeni glasnik RS“, br. 113/15 i 44/18 – dr. zakon) neće biti izvršena;

3. Sledeći zahtevi mogu se podneti putem pošte:

a) Zahtev za licencu za javni prevoz i izmenu licence za javni prevoz,
b) Zahtev za sertifikate za odgovorno lice za prevoz putnika i tereta,
c) Zahtev za numeraciju sertifikata i produženje važnosti sertifikata za teretna vozila,
d) Zahtevi za razduženje pojedinačnih dozvola i listova iz dnevnika putovanja CEMT dozvola,
e) Zahtevi za preuzimanje pojedinačnih dozvola za teretni prevoz.

Zahtevi se upućuju na adresu Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, ulica Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd, kancelarija 19a.

Zahtevi za preuzimanje pojedinačnih dozvola za međunarodni prevoz tereta mogu se podneti i putem internet adrese drumski.teretni@mgsi.gov.rs Takse i ovlašćenje dostavljaju se pri preuzimanju pojedinačnih dozvola.

Domaćim prevoznicima koji dostave zahtev za avansnu dodelu, kao i za 149 domaćih prevoznika koji poseduju uređaj za elektronski pristup (e-ITP šalter) i prethodno elektronski razduže iskorišćene pojedinačne dozvole, odobravaće se ovakvi zahtevi, u slučaju ispunjenosti propisanih uslova iz člana 30. Uredbe. Zahtev za avansu dodelu pojedinačnih dozvola ne mora da sadrži posebno obrazloženje i može biti odobren do broja kompleta teretnih vozila u voznom parku domaćeg prevoznika, umanjen za broj dodeljenih CEMT i vremenskih dozvola koje važe na teritoriji države za koju važi :zahtevana pojedinačna dozvola, odnosno do preostalog broja kritičnih dozvola iz pojedinačnog plana raspodele (član 30. stav 8. Uredbe). Prevoznici koji se nalaze u blokadi, usled isteka roka za razduženje ili ukoliko nije moguće primeniti odredbe člana 30. Uredbe, neophodno je da dostave poštom razduženje pojedinačnih dozvola.

Preuzimanje svih pojedinačnih dozvola i sertifikata za teretna vozila vršiće se u 10 i 14 časova, dok će se preuzimanje sertifikata za lica odgovorna za prevoz, licence i izvoda licence za javni prevoz vršiti u 12 časova, svakog radnog dana na šalteru hola poslovne zgrade SIV 3, Omladinskih brigada 1, 11070 Beograd.

Ministarstvo apeluje na sve domaće prevoznike, koji obavljaju međunarodni prevoz tereta, da što više koriste prednosti elektronskog pristupa (e – ITP šalter) kako bi sebi omogućili kontinuitet zaduženja i razduženja dozvola, smanjili kretanje i mogućnost širenja zaraze.

Kompletno Obaveštenje Ministarstva možete preuzeti ovde.