Vesti

MGSI: OBJAVLJEN PREDLOG PLANA RASPODELE DOZVOLA ZA 2020

18.12.2019

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je Predlog plana raspodele dozvole za 2020. godinu.

Obaveštenje, Predlog plana raspodele za 2020. godinu, liste efikasnosti korišćenja CEMT dozvola i raspodela CEMT i vremenskih dozvola dostupni su na sajtu Ministarstva, a korisnicima INFO-centra i na stranici Raspodela dozvola – 2020, u rubrici Predlog plana.

Shodno članu 8. stav 8. Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, prevoznici imaju rok od sedam dana od dana objavljivanja predloga plana (do 23.12.2019. godine) da daju primedbe na isti, odnosno da podnesu izjavu o odustajanju od određenog broja dozvola po kontingentima.

Primedbe se mogu podneti na podatke o:

1) teretnim i priključnim vozilima u voznom parku prevoznika, broju vozača u radnom odnosu, ostvarenom prihodu po osnovu pružanja usluga u međunarodnom prevozu stvari teretnim vozilima iz voznog parka prevoznika, broju bodova za kvalitet voznog parka, broju teretnih vozila po kategorijama iz pravilnika kojim se uređuju tehnički i tehničko-eksploatacioni uslovi koje moraju ispunjavati teretna vozila i autobusi kojima se obavlja međunarodni javni prevoz u drumskom saobraćaju (u daljem tekstu: Pravilnik) i koeficijentu korišćenja voznog parka;
2) broju zahtevanih dozvola po kontingentima;
3) broju iskorišćenih pojedinačnih dozvola po kontingentima za period oktobar-oktobar;
4) obavljenim prevozima CEMT dozvolom;
5) obavljenim prevozima vremenskom dozvolom.

Ukupan broj raspodeljenih CEMT dozvola u planu raspodele je 2.002, od čega 1.909 u fiksnom delu i 93 u promenljivom delu:

Kontingent CEMT dozvola Broj dozvola Broj dozvola raspodeljen u fiksnom delu plana Broj dozvola raspodeljen u promenljivom delu plana
e6s-A-H 96 96 0
e5s-I 138 138 0
e6s-I 192 168 24
e5s-GR-H 43 43 0
e6s-GR-H 17 2 15
e5s-RUS 143 143 0
e6s-RUS 20 5 15
e5s-H 552 552 0
e6s-H 757 723 34
e5s 34 34 0
e6s 10 5 5
Ukupno CEMT dozvola 2002 1909 93

 

Raspodela CEMT dozvola je izvršena na osnovu:

  1. Zahteva prevoznika – prevoznik učestvuje u raspodeli kontingenata CEMT dozvola koje je zahtevao
  2. Broja vozila u kategoriji – za dodelu jedne CEMT dozvole određenog kontingenta potrebno je najmanje 2 vozila kategorije „EVRO 5 bezbedno“ i više, odnosno najmanje 1 vozilo kategorije „EVRO 6 bezbedno“
  3. Broja pojedinačnih dozvola u godišnjem planu – za dodelu jedne CEMT dozvole određenog kontingenta, potreban je sledeći broj pojedinačnih dozvola:
Kontingent CEMT dozvole Potreban broj pojedinačnih dozvole Kontingent pojedinačnih dozvole
e6s I 30 Ib
e6s GR-H 46 GRb + GR3zem
e6s RUS 15 RUS
e6s H 30 PLbt+Buni+DKbt+Eb+FINb+3zem
e6s 30 PLbt+Buni+DKbt+Eb+FINb+3zem

 

CEMT dozvole e5s I u fiksnom delu plana zadržali su prevoznici koji su CEMT dozvolama e5s I u 2019. godini obavili najmanje 10 vožnji (bilateralne vožnje za Italiju, tranzit preko teritorije Italije i prevoze za/ю treće zemlje gde je jedna od zemalja Italija). CEMT dozvole e5s GR-H u fiksnom delu plana zadržali su prevoznici koji su CEMT dozvolama e5s GR-H u 2019. godini obavili najmanje 5 vožnji (bilateralne vožnje za Grčku, tranzit preko teritorije Grčke i prevoze za/iz treće zemlje gde je jedna od zemalja Grčke).  CEMT dozvole e5s RUS u fiksnom delu plana zadržavaju prevoznici koji su CEMT dozvolama e5s H-RUS u 2O19. godini obavili najmanje 8 vožnji kod kojih je zemlja utovara/istovara bila Rusija.

Broj raspodeljenih vremenskih dozvola po kontingentima je sledeći:

Kontingent vremenske dozvole

Broj dozvola Raspodeljeno u fiksnom delu Raspodeljeno u promenljivom delu
Belgijska godišnja bt 100 0 100
Francuska godišnja bt-za E5 200 0 200
Nemačka godišnja bt-za E5 200 0 200
Češka godišnja b dozvola 200 0 200
Holandska godišnja uni za E4 400 0 400

 

Raspodela godišnjih dozvola izvršena je na osnovu zahteva prevoznika, određenog broja vozila u kategoriji i broja pojedinačnih dozvola odgovarajuće kategorije:

Kontingent vremenske dozvole

Broj vozila Potreban broj pojedinačnih dozvole Kontingent pojedinačnih dozvole
Belgijska godišnja bt 1 vozilo u kategorijama EVRO3 bezbedno, EVRO4 bezbedno, EVRO5 bezbedno i EVRO6 bezbedno 25 B uni
Francuska godišnja bt-za E5 1 vozilo u kategorijama EVRO5 bezbedno i EVRO6 bezbedno 18 Fbt za E5
Nemačka godišnja bt-za E5 2 vozila u kategorijama EVRO5 bezbedno i EVRO6 bezbedno 50 Dbt, Dbt -za ЕЗ, Dbt – za Е5
Češka godišnja b dozvola 1 vozilo u kategorijama EVRO3 bezbedno, EVRO4 bezbedno, EVRO5 bezbedno i EVRO6 bezbedno 17 CZb
Holandska godišnja uni za E4 1 vozilo u kategoriji EVRO4 bezbedno, EVRO5 bezbedno i EVRO6 bezbedno 3 NL uni

 

Shodno Uredbi, Ministarstvo će razmotriti primedbe prevoznika i utvrditi plan raspodele najkasnije do 25. decembra 2019. godine.