Vesti

MGSI: OBJAVLJENA SEPTEMBARSKA REVIZIJA PLANA RASPODELE ZA 2019

28.08.2019

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je utvrdilo septembarsku reviziju plana raspodele dozvole za 2019. godinu i objavilo pojedinačne planove prevoznika i Opšti deo plana raspodele koji je na snazi od 28.08.2019. godine.

Ministarstvo u svom obaveštenju navodi da pojedinačni planovi prevoznika sadrže pregled zaduženih dozvola do 27.08.2019. (obrađeni dostavljeni zahtevi za razduženjem i preuzimanjem pojedinačnih dozvola dostavljeni do 26.08.2019. godine) i bodovane komplete teretnih vozila u voznom parku domaćih prevoznika sa važećim sertifikatima na dan 26.08.2019. godine.

Septembarska revizija nije utvrđena za prevoznike koji, u skladu sa službenom evidencijom ovog ministarstva, nemaju izdatu licencu za prevoz tereta ili odgovarajuće privremeno rešenje.

Novi Opšti deo godišnjeg plana nakon septembarske revizije sadrži i dodatno odobreni broj bilateralnih i tranzitnih dozvola koje je italijanska strana dostavila 31. jula 2019. godine. Ministarstvo u svom obaveštenju navodi i da ove dozvole, u skladu sa odredbama Uredbe, nije bilo moguće staviti na raspolaganje prevoznicima pre utvrđivanja ove revizije.

Pojedinačni planovi prevoznika i novi Opšti deo plana dostupni su korisnicima INFO-centra KANCELARIJE IVANOVIĆ i na stranici Raspodela dozvola – 2019 – Septembarska revizija.