Vesti

MGSI: ODLUKA VLADE O PROGLAŠENJU BOLESTI COVID-19 (KORONA VIRUS)

11.03.2020

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture obavestilo da prevoznike da je 10. marta 2020. godine Vlada Republike Srbije donela odluku o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, zaraznom bolešću čije je sprečavanje i suzbijanje od interesa za Republiku Srbiju. Odluku možete preuzeti ovde.

Ministarstvo je posebno ukazalo na tačku 4. ove odluke, koja podrazumeva da će svim licima koja dolaze sa teritorija stranih država (Italija, Kina, Južna Koreja, Švajcarska i Iran) pri ulasku na teritoriju Republike Srbije biti ograničen ulazak, odnosno kretanje. Sva lica koja dolaze iz navedenih stranih država sa spiska, u skladu sa ovom odlukom i Rešenjem koje će im uputiti nadležna sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja, imaće obavezu boravka u karantinu-samoizolaciji u periodu od 14 dana od ulaska na teritoriju Republike Srbije, uz obavezu pridržavanja mera navedenih u Rešenju.

Takođe, u cilju utvrđivanja štete koja će nastati za srpsku transportnu privredu, Ministarstvo od udruženja prevoznika traži procenu očekujućih gubitaka usled primene ove odluke.