Vesti

MGSI: PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA RASPODELU DOZVOLA ZA PREVOZ ZA 2020.

10.10.2019

Prema Uredbi o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, predstoji podnošenje zahteva za utvrđivanje pojedinačnih planova raspodele dozvola za prevoz za 2020. godinu. S tim u vezi, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je Obaveštenje o podnošenju zahteva za utvrđivanje godišnjeg plana raspodele za 2020. godinu, zajedno sa formularima i izjavama koji se podnose uz zahtev.

Zahtev se podnosi od utorka 15.10.2019. do petka 01.11.2019. godine u prostorijama pisarnice državnih organa (kancelarija broj 19a.) SIV 3, Omladinskih brigada 1″ Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Podnošenje zahteva vrši se isključivo na objavljenim formularima, i to u dva primerka. Uputstvo za popunjavanje formulara (tabela) takođe je objavljeno i nalazi se uz tabele.

Prva strana zahteva podnosi se na memorandumu domaćeg prevoznika i sadrži spisak priloga koji se podnose uz zahtev. Obavezan sadržaj priloga je:
• Tabela 1. Broj i vrsta potrebnih pojedinačnih dozvola preduzeća za 2020. godinu;
• Tabela 2. Broj i vrsta potrebnih vremenskih dozvola preduzeća za 2020. godinu;
• Tabela 3. Broj i vrsta potrebnih CEMT dozvola preduzeća za 2020. godinu;
• Izjava o ostvarenom prihodu po osnovu pružanja usluga u međunarodnom prevozu stvari teretnim vozilima iz voznog parka prevoznika u periodu 1.10.2018.-30.9.2019. godine sa navedenim brojevima fakura i brojevima CMR-a.

Prilikom utvrđivanja godišnjeg plana za izračunavanje kriterijuma koji se odnose na kvalitet voznog parka i broj vozača Ministarstvo će koristiti podatke iz službenih evidencija ovog ministarstva na dan 1. novembar 2019. godine. Podaci će blagovremeno, u skladu sa Uredbom, biti objavljeni zajedno sa ostalim propisanim podacima kako bi domaći prevoznici sa dostavljenim zahtevima izvršili proveru evidentiranih podataka i eventualno dostavili primedbe na objavljene podatke.

Obaveštenje i forme zahteva, kao i ranije objavljeno Obaveštenje o preraspodeli bazne kvote CEMT dozvola za 2020. godinu, dostupni su na sajtu Ministarstva, a korisnicima INFO-centra KANCELARIJE IVANOVIĆ i na stranici Raspodela dozvola – 2020.

Uskoro, korisnicima INFO-centra KANCELARIJE IVANOVIĆ, biće dostupne i editabilne forme zahteva i izjava koje se podnose uz zahtev za utvrđivanje godišnjeg plana dozvola za 2020. godinu, prilagođene za elektronsko popunjavanje.