Vesti

MGSI: PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA RASPODELU DOZVOLA ZA PREVOZ ZA 2021

09.10.2020

Prema Uredbi o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, predstoji podnošenje zahteva za utvrđivanje pojedinačnih planova raspodele dozvola za prevoz za 2021. godinu. S tim u vezi, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je Obaveštenje o podnošenju zahteva za utvrđivanje godišnjeg plana raspodele za 2021. godinu, zajedno sa formularima i izjavama koji se podnose uz zahtev.

Zahtev se podnosi od četvrtka 15.10.2020. do ponedeljka 02.11.2020. godine u prostorijama pisarnice državnih organa (kancelarija broj 19a.) SIV 3, Omladinskih brigada 1, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Podnošenje zahteva vrši se isključivo na objavljenim formularima, i to u dva primerka.

Prva strana zahteva podnosi se na memorandumu prevoznika i sadrži spisak priloga koji se podnose uz zahtev. Obavezan sadržaj priloga je:

– Tabela 1. Broj i vrsta potrebnih pojedinačnih dozvola za 2021. godinu;
– Tabela 2. Broj i vrsta potrebnih vremenskih dozvola za 2021. godinu;
– Tabela 3. Broj i vrsta potrebnih CEMT dozvola za 2021. godinu;
– Izjava o ostvarenom prihodu po osnovu pružanja usluga u međunarodnom prevozu stvari teretnim vozilima iz voznog parka prevoznika u periodu 1.10.2019.-30.9.2020. godine sa navedenim brojevima faktura i brojevima CMR-a.

Prilikom utvrđivanja godišnjeg plana za izračunavanje kriterijuma koji se odnose na kvalitet voznog parka i broj vozača Ministarstvo će koristiti podatke iz službenih evidencija ovog ministarstva na dan 2. novembar 2020. godine. Podaci će blagovremeno, u skladu sa Uredbom, biti objavljeni zajedno sa ostalim propisanim podacima kako bi domaći prevoznici sa dostavljenim zahtevima izvršili proveru evidentiranih podataka i eventualno dostavili primedbe na objavljene podatke.

Obaveštenje i forme zahteva, kao i ranije objavljeno Obaveštenje o preraspodeli bazne kvote CEMT dozvola za 2021. godinu, dostupni su na sajtu Ministarstva, a korisnicima INFO-centra KANCELARIJE IVANOVIĆ i na stranici Raspodela dozvola – 2021.