Vesti

MGSI: „PRAŽNJENJE“ RAČUNA PREVOZNIKA

10.11.2020

Podsećamo, prema Uredbi o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, dodela pojedinačnih dozvola iz pojedinačnog plana raspodele vrši se najkasnije do 15. novembra tekuće godine. Nepreuzete dozvole na dan 15. novembar dodeljuju se prevoznicima na osnovu koeficijenata iz Opšteg dela plana raspodele. Ovo praktično znači da se dodela pojedinačnih dozvola iz pojedinačnog plana raspodele vrši zaključno sa 14. novembrom, a da se 15. novembra  pojedinačni planovi prevoznika „prazne“ i dozvole se dodeljuju svim prevoznicima koji podnesu zahtev na osnovu koeficijenata iz Opšteg dela plana raspodele

Međutim, imajući u vidu da 14. novembar pada u subotu koja je neradni dan, postoje uslovi da se primeni odredba Zakona o opštem upravnom postupku (član 80. stav 5.) prema kojoj, ako poslednji dan roka pada na dan u kome organ ne radi, rok ističe kad protekne prvi naredni radni dan. S tim u vezi, može se očekivati se da se dodela pojedinačnih dozvola iz pojedinačnog plana raspodele vrši zaključno sa ponedeljkom, 16. novembra 2020. godine, a da se u utorak, 17. novembra 2020. godine pojedinačni planovi prevoznika „isprazne“.