Vesti

MGSI: PREUZIMANJE NEPREUZETIH DOZVOLA

05.02.2020

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je obaveštenje o nepreuzetim vremenskim dozvolama, sa uputstvom i rokom za podnošenje zahteva, liste čekanja za vremenske i CEMT dozvole, kao i spisak prevoznika koji poseduju češku vremensku dozvolu sa njihovim voznim parkom na dan 30.01.2020. godine. Spisak prevoznika koji poseduju češku vremensku dozvolu Ministarstvo je u skladu  Protokolom sa Republikom Češkom, dostavilo i češkom nadležnom ministarstvu.

Nepreuzete su jedna češka, jedna belgijska i tri holandske godišnje dozvole. Rok za podnošenje zahteva za dodelu ovih dozvola je 12.02.2020. godine. Uz zahtev je potrebno dostaviti i dokaz o plaćanju administrativne takse.

Nabrojana dokumenta su dostupna na sajtu Ministarstva, a korisnicima INFO-centra i na stranici Raspodela dozvola – 2020.