Vesti

MGSI: PROTOKOL UZ CMR KONVENCIJU STUPA NA SNAGU 17. SEPTEMBRA

20.08.2020

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je obaveštenje o pristupanju Republike Srbije Protokolu uz Konvenciju o Ugovoru za međunarodni prevoz robe drumom (CMR). Protokol za Republiku Srbiju stupa na snagu 17. septembra 2020. godine.

Zakon o potvrđivanju Protokola uz Konvenciju o ugovoru o međunarodnom prevozu robe drumom (CMR) objavljen je u „Službenom glasniku RS – Međunarodni ugovori“, broj 4/20 od 5. marta 2020. godine.

Zakon je dostupan korisnicima INFO-centra KANCELARIJE IVANOVIĆ na stranici Multilateralni sporazumi.