Vesti

MGSI: REVIZIJE GODIŠNJEG PLANA RASPODELE DOZVOLA. KO I ZAŠTO PODNOSI ZAHTEV ZA REVIZIJU?

01.03.2023

Prema Uredbi o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta, utvrđivanje pojedinačnog plana raspodele obuhvata i tri revizije tog plana, koje nadležno ministarstvo – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture vrši u toku kalendarske godine. Revizije pojedinačnog plana čine sastavni deo pojedinačnog plana raspodele i služe za proveru dinamike korišćenja dozvola i raspodelu pojedinačnih dozvola u toku važenja pojedinačnog plana.

Prvu reviziju godišnjeg plana raspodele dozvola Ministarstvo vrši u aprilu, drugu u julu i treću u oktobru.

Revizija pojedinačnog plana raspodele pojedinačnih dozvola utvrđuje se na osnovu zahteva prevoznika.

Zahtev za reviziju pojedinačnog plana podnosi se za preostali period do kraja godine, na propisanom obrascu i podnosi ga prevoznik koji nije podneo zahtev za utvrđivanje godišnjeg plana raspodele.

Zahtev za aprilsku reviziju prevoznici podnose od 1. do 10. marta tekuće godine, zahtev za julsku od 1. do 10. juna tekuće godine i zahtev za oktobarsku od 1. do 10. septembra tekuće godine.

Prilikom aprilske, odnosno julske, odnosno oktobarske revizije, Ministarstvo prevozniku utvrđuje fiksni i/ili promenljivi deo pojedinačnog plana.

Prevozniku koji ima utvrđen fiksni deo pojedinačnog plana, prilikom revizije Ministarstvo raspodeljuje u fiksni deo pojedinačnog plana onoliki broj pojedinačnih dozvola koliki mu je ostao u pojedinačnom planu, a najviše 75%, odnosno 50%, odnosno 25% od fiksnog dela pojedinačnog plana utvrđenog planom raspodele, a na osnovu broja preuzetih dozvola. U broj preuzetih dozvola ne računaju se vraćene pojedinačne dozvole koje nisu iskorišćene.

Prilikom revizija prevoznicima se utvrđuje promenljivi deo pojedinačnog plana ostvaren do revizije, odnosno između dve revizije. Broj dozvola koji se utvrđuje kao promenljivi deo pojedinačnog plana prilikom utvrđivanja revizija plana raspodele jednak je broju dozvola koje je prevoznik preuzeo u skladu sa članom 24. st. 5-7. Uredbe.

Utvrđivanje promenljivog dela pojedinačnog plana ne vrši se za prevoznike kojima je na reviziji godišnjeg plana raspodele umanjen fiksni deo pojedinačnog plana i za prevoznike sa utvrđenim i nepreuzetim pojedinačnim planom raspodele koji su na raspodeljivanom kontingentu do revizije, odnosno između dve revizije, određene pojedinačne dozvole vratili nepravilno (suprotno članu 8. stav 1. Uredbe).

Obaveštenja Ministarstva o revizijama godišnjeg plana raspodele možete preuzeti ovde.