Vesti

MGSI: ROK ZA DODELU DOZVOLA IZ POJEDINAČNOG PLANA RASPODELE ZA 2018

07.11.2018

Podsećamo, prema Uredbi o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, dodela pojedinačnih dozvola iz pojedinačnog plana raspodele vrši se najkasnije do 15. novembra tekuće godine. Nepreuzete dozvole na dan 15. novembar dodeljuju se prevoznicima na osnovu koeficijenata iz Opšteg dela plana raspodele.

Ovo praktično znači da je poslednji dan kada prevoznici mogu zadužiti dozvole iz svog plana raspodele (fiks i varijabila) 14. novembar tekuće godine. Nakon ovog datuma, odnosno 15. novembra tekuće godine pojedinačni planovi prevoznika se „prazne“ i dozvole se dodeljuju svim prevoznicima koji podnesu zahtev a na osnovu koeficijenata iz Opšteg dela plana raspodele.