Vesti

MGSI: ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA GODIŠNJI PLAN RASPODELE ZA 2019

30.10.2018

Podsećamo, Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je Obaveštenje o podnošenju zahteva za utvrđivanje godišnjeg plana raspodele za 2019. godinu, u kome se navodi da je rok za podnošenje zahtev za utvrđivanje godišnjeg plana za narednu godinu četvrtak, 1. novembar 2018. godine.

Zahtev se podnosi na memorandumu domaćeg prevoznika, u dva primerka, i sadrži spisak priloga koji se podnose uz zahtev:
– Broj i vrsta potrebnih pojedinačnih dozvola preduzeća za 2019. godinu;
– Broj i vrsta potrebnih vremenskih dozvola preduzeća za 2019. godinu;
– Broj i vrsta potrebnih CEMT dozvola preduzeća za 2019. godinu;
– Izjava o ostvarenom prihodu po osnovu pružanja usluga u međunarodnom prevozu stvari teretnim vozilima iz voznog parka prevoznika u periodu 1.10.2017.-30.9.2018. godine sa navedenim brojevima faktura i brojevima CMR-a.

Podnošenje zahteva vrši se isključivo na formularima objavljenim od strane Ministarstva.

Obaveštenje i forme zahteva, kao i ranije objavljeno Obaveštenje broj 344-03-45686/2018-03 kojim je Ministarstvo informisalo domaće prevoznike o odluci u vezi sa kontingentima i uslovima za raspodelu CEMT dozvola u 2019. godini, mogu se preuzeti na sajtu Ministarstva (www.mgsi.gov.rs) ili iz INFO-centra KANCELARIJE IVANOVIĆ, na stranici Raspodela dozvola – 2019. Takođe, editabilne forme zahteva i izjave koje se podnose uz zahtev za utvrđivanje godišnjeg plana dozvola za 2019. godinu, prilagođene za elektronsko popunjavanje, korisnici INFO-centra mogu preuzeti na stranici Uputstva, obrasci i modeli.