Vesti

MGSI: ROK ZA PREUZIMANJE CEMT I VREMENSKIH DOZVOLA

13.01.2020

Saglasno članu 32. Uredbe o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, utorak 15. januar 2020. godine je poslednji dan za preuzimanje vremenskih i CEMT dozvola dodeljenih kroz godišnji plana raspodele dozvola za 2020. godinu.

Prevoznik je dužan da preuzme sve vremenske i CEMT dozvole koje su mu dodeljene u pojedinačnom planu raspodele najkasnije do 15. januara, a ukoliko ih ne preuzme, gubi pravo na njih i one se raspodeljuju drugim prevoznicima.