Vesti

MGSI: ROK ZA PREUZIMANJE DOZVOLA IZ PLANOVA PREVOZNIKA ZA 2022

26.10.2022

Nova Uredba o raspodeli stranih dozvola za međunarodni prevoz tereta stupila je na snagu 15. oktobra 2022. godine. Međutim, to ne znači da prethodno važeća Uredba više nije u primeni. Naprotiv, članom 33. nove Uredbe propisano je da se na Opšti deo plana raspodele i pojedinačni plan raspodele iz kontingenta za 2022. godinu i preuzimanje pojedinačnih dozvola iz utvrđenog plana raspodele za 2022. godinu primenjuju odredbe onog propisa po kome su Opšti deo plana raspodele i pojedinačni plan raspodele za 2022. godinu doneti. Dakle, i na rokove za preuzimanje dozvola iz pojedinačnih planova za 2022. godinu primenjuju se odredbe

Za prikaz celog članka potrebno je da budete prijavljeni