Vesti

MGSI: U SEPTEMBRU JUNSKA REVIZIJA GODIŠNJEG PLANA RASPODELE DOZVOLA

28.07.2020

Prema Uredbi o raspodeli stranih dozvola za međunarodni javni prevoz stvari domaćim prevoznicima, nadležno ministarstvo – Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture vrši proveru dinamike korišćenja dozvola i raspodelu pojedinačnih dozvola tzv. revizije godišnjeg plana raspodele, i to tri revizije plana raspodele u toku kalendarske godine: aprilsku, najkasnije do 5 aprila; junsku, najkasnije do 5. juna i septembarsku, najkasnije do 5. septembra.

Prilikom aprilske, odnosno junske, odnosno septembarske revizije nadležni organ prevozniku raspodeljuje u fiksni deo pojedinačnog plana raspodele onoliki broj pojedinačnih dozvola koliko mu je ostalo u pojedinačnom planu, a najviše 75%, odnosno 50%, odnosno 25% od fiksnog dela pojedinačnog plana utvrđenog planom raspodele na osnovu broja do tada zaduženih dozvola.

Međutim, saglasno Uredbi o merama u drumskom saobraćaju koja se primenjuje tokom i neposredno nakon vanrednog stanja proglašenog usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2, donetom u cilju rešavanja aktuelnih pitanja i olakšavanja funkcionisanja domaćih prevoznika u drumskom saobraćaju, ove godine Ministarstvo je prvu, aprilsku reviziju izvršilo u junu mesecu dok će drugu, junsku reviziju, Ministarstvo izvršiti u septembru i tada će prevoznicima u fiksni deo pojedinačnog plana raspodele onoliki broj pojedinačnih dozvola koliko mu je ostalo u pojedinačnom planu, a najviše 50% od fiksnog dela pojedinačnog plana utvrđenog planom raspodele, i to na osnovu broja do tada zaduženih dozvola. U broj zaduženih dozvola ne računaju se razdužene dozvole koje nisu iskorišćene. Utvrđivanje promenljivog dela plana raspodele ne vrši se za prevoznike kojima je umanjen fiksni deo pojedinačnog plana zbog činjenice da nisu zadužili propisani minimum od 50% dozvola iz fiksnog dela plana.

Treću, septembarsku reviziju ove godine Ministarstvo neće izvršiti.

Prevoznici koji nisu podneli zahtev za utvrđivanje godišnjeg plana raspodele za 2020. godinu, zahtev za narednu reviziju podnose od 1. do 10. avgusta tekuće godine.