Vesti

MGSI: UGOVORENE GODIŠNJE BILATERALNO – TRANZITNE DOZVOLE SA TURSKOM OD 2022. GODINE

21.12.2021

Na sastanku Mešovite komisije za drumski prevoz Republike Srbije i Republike Turske, održanom u Ankari 16. i 17. novembra 2021. godine, dve delegacije ugovorile su razmenu godišnjih dozvola za bilateralno-tranzitne prevoze između Srbije i Turske od 2022. godine.

Razmena godišnjih dozvola predstavlja put ka liberalizaciji bilateralnog i tranzitnog prevoza između dve zemlje koja će biti dogovorena novim sporazumom. Delegacije su se sporazumele da nastave da rade na nacrtu teksta novog sporazuma.

Do potpisivanja novog sporazuma između dveju zemalja, delegacije su ugovorile razmenu godišnjih dozvola za bilateralno-tranzitne prevoze počevši od 2022. godine, i to u sledećem broju:

Za prikaz celog članka potrebno je da budete prijavljeni