Vesti

MGSI: ULAZNI PODACI ZA APRILSKU REVIZIJU PLANA RASPODELE DOZVOLA

21.03.2019

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je ulazne podatke za aprilsku reviziju plana raspodele dozvola.

Pregled voznog parka rađen je na dan 11. mart 2019. godinePrimedbe na objavljene podatke podnose se u roku od sedam dana od dana objavljivanja ulaznih podataka.

Ulazni podaci su objavljeni na sajtu Ministarstva, a korisnicima INFO-centra dostupni su i na stranici Raspodela dozvola – 2019, u rubrici Aprilska revizija.

Podsećamo, prilikom aprilske revizije Ministarstvo prevozniku raspodeljuje u fiksni deo pojedinačnog plana raspodele onoliki broj pojedinačnih dozvola koliko mu je ostalo u pojedinačnom planu, a najviše 75% od fiksnog dela pojedinačnog plana utvrđenog planom raspodele, i to na osnovu broja do tada zaduženih dozvola. U broj zaduženih dozvola ne računaju se razdužene dozvole koje nisu iskorišćene. Takođe, utvrđivanje promenljivog dela posebnog plana raspodele ne vrši se za prevoznike kojima je umanjen fiksni deo pojedinačnog plana zbog činjenice da nisu zadužili propisani minimum od 75% dozvola iz fiksnog dela plana.