Vesti

MGSI: USPOSTAVLJANJE SISTEMA LOCIRANJA I PRAĆENJA VOZILA ZA PREVOZ OPASNE ROBE

29.08.2019

Na osnovu člana 17. stav 5. Zakona o transportu opasne robe, Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture doneo je Pravilnik o načinu i uslovima za utvrđivanje trasa za prevoz opasne robe u drumskom saobraćaju i načinu lociranja i praćenja vozila.

 

Ovim pravilnikom propisani su način i uslovi za utvrđivanje trasa za prevoz opasne robe u drumskom saobraćaju, način lociranja i praćenja vozila, tehnički zahtevi i standardi informacionog sistema koji se koriste za lociranje i praćenje vozila.

Pravilnikom je propisano da se trase za prevoz opasne robe u drumskom saobraćaju utvrđuju na putevima IA i IB reda, kao i na putevima IIA reda, IIB reda, opštinskim putevima i ulicama, pod uslovom da je to jedina trasa do mesta utovara ili istovara opasne robe.

Lociranje i praćenje vozila za koja se zahteva izdavanje ADR sertifikata o odobrenju za vozilo vršiće se telekomunikacionim uslugama putem GPS i GSM kanala, a preko uređaja koji će se ugraditi na vozila.

Lociranje i praćenje vozila koja vrše međunarodni bilateralni ili tranzitni prevoz vršiće se na osnovu informacija dobijenih od nadležnih carinskih organa o praćenju vozila putem postavljanjenih lokatora, dok će se lociranje i praćenje domaćih vozila za koja ne postoji obaveza pribavljanja ADR sertifikata o odobrenju za vozilo vršiti na osnovu podataka dobijenih snimanjem saobraćaja sistemom video nadzora na putevima koji ima mogućnost prepoznavanja obeležja i oznaka na vozilima koja prevoze opasnu robu.

Rok za početak obavezne primene informacionog sistema je tri meseca od dana stupanja na snagu Pravilnika, odnosno do 30. novembra 2019. godine.

Tekst Pravilnika dostupan je korisnicima INFO-centra KANCELARIJE IVANOVIĆ na stranici Domaći propisi, u rubrici Zakon o transportu opasne robe.