Vesti

MGSI: VOĐENJE EVIDENCIJA PREVOZA ZA SOPSTVENE POTREBE

24.07.2018

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture objavilo je obaveštenje u kome se navodi da još nisu ispunjeni uslovi za podnošenje zahteva za upis u evidencije prevoza za sopstvene potrebe koje se vode po Zakonu o prevozu tereta u drumskom saobraćaju (evidencije privrednih subjekata i evidencije vozila).

Domaće privredno društvo, drugo pravno lice, preduzetnik, odnosno poljoprivrednik mogu da obavljaju prevoz tereta za sopstvene potrebe ako ispunjavaju propisane uslove (da prevoz tereta nije pretežna delatnost lica koje ga obavlja i da se obavlja bez naknade, uslove u pogledu tereta i svrhe prevoza i uslove u pogledu vozača i teretnog vozila) i ako se u vozilu nalazi dokumentacija kojom se dokazuje ispunjenost ovih uslova (osim uslova da prevoz tereta nije pretežna delatnost lica koje ga obavlja).

U obaveštenju Ministarstva se dalje navodi da su u toku aktivnosti na obrazovanju Radne grupe za izradu podzakonskog akta kojim će se propisati način vođenja ovih evidencija a informaciju o stupanju na snagu ovog akta Ministarstvo će blagovremeno objaviti.

Nakon otpočinjanja evidentiranja biće potrebno da se u teretnom vozilu nalazi i potvrda za svako prijavljeno teretno vozilo, koju će izdavati organ opštinske, odnosno gradske uprave, odnosno uprave grada Beograda za prevoz tereta za sopstvene potrebe u domaćem drumskom saobraćaju, odnosno Ministarstvo – za prevoz tereta za sopstvene potrebe u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Korisnicima INFO-centra obaveštenje Ministarstva o vođenju evidencija prevoza za sopstvene potrebe dostupno je na stranici Službena mišljenja, objašnjenja i obaveštenja organa uprave -MGSI, u rubrici Obaveštenja o primeni zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju.