Vesti

MSP: SPORAZUM IZMEĐU SRBIJE I BIH O MEĐUNARODNOM PREVOZU STUPIO NA SNAGU

10.07.2018

Ministarstva spoljnih poslova objavilo je da je Sporazum između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta, sačinjen u Sarajevu 13. decembra 2016. godine, stupio na snagu 4. juna 2018. godine.

Tekst Sporazuma dostupan je korisnicima INFO-centra na stranici Propisi – Bilateralni sporazumi