Vesti

MUP: NOVA USLUGA NA PORTALU EUPRAVE ZA IZDAVANJE UVERENJA O (NE)KAŽNJAVANJU

23.04.2020

Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saradnji sa Kancelarijom za IT Vlade Republike Srbije, pokrenulo je 22.04.2020. godine novu uslugu na portalu eUprave za izdavanje Uverenja o (ne)kažnjavanju.

Podnošenja zahteva na Portalu eUprava omogućeno je svim registrovanim korisnicima koji uslugu pokrenu uz korišćenje kvalifikovanih elektronskih sertifikata.

U zavisnosti od svrhe za koju je potrebno Uverenje o (ne)kažnjavanju, na elektronskom servisu je potrebno platiti propisanu republičku administrativnu taksu, osim u slučajevima kada su podnosioci zahteva oslobođeni od plaćanja.

Podnošenje zahteva ne naplaćuje se za:
– zasnivanje radnog odnosa,
– ostvarivanje prava na dodatak za decu,
– ostvarivanje prava iz zdravstvenog, invalidskog ili penzijskog osiguranja,
– ostvarivanje prava na socijalnu zaštitu.

Za ostale namene visina takse će se prikazati kada pokrenete uslugu.

Plaćanje možete da izvršite na Portalu svim platnim karticama (Viza, Master, Maestro i Dina karticama), elektronskim bankarstvom, kao i opštom uplatnicom.

Imajući u vidu da trenutno nije moguće preuzimanje ovog dokumenta na šalterima MUP-a, Uverenje o (ne)kažnjavanju će građanima, koji elektronskim putem podnesu zahtev, biti dostavljeno na adresu prebivališta, a do okončanja vanrednog stanja, naknada za uslugu dostavljanja neće se naplaćivati.

Uslugu izdavanja Uverenje o (ne)kažnjavanju možete pokrenuti ovde.