Vesti

MUP: VRŠENJE TEHNIČKIH PREGLEDA NOVOPROIZVEDENIH KOMERCIJALNIH VOZILA NAKON DONOŠENJA IZMENA I DOPUNA ZOBS

14.11.2018

Nedavno usvojenim izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima koje stupaju na snagu danas, 14. novembra 2018. godine, definisano je da se novoproizvedena vozila, odnosno vozila koja su proizvedena u godini koja prethodi datumu prve registracije, odnosno u godini kada se prvi put registruje, podvrgavaju prvom redovnom godišnjem tehničkom pregledu najkasnije nakon dve godine od dana prve registracije.

Mada se iz obrazloženja koje je pratilo donošenje ovog zakona moglo zaključiti da je namera bila da se novoproizvedena vozila oslobode vršenja redovnih tehničkih pregleda, dakle i godišnjeg i šestomesečnog, prve dve godine, to se ipak nije desilo. Kada je u pitanju obaveza vršenja redovnih šestomesečnih tehničkih pregleda komercijalnih vozila (autobusi, teretna, priključna), promena nije bilo.

Ovo praktično znači da su novoproizvedena komercijalna vozila oslobođena obaveze vršenja redovnih godišnjih tehničkih pregleda ali ne i redovnih šestomesečnih tehničkih pregleda. Kao i do sada, komercijalna vozila se podvrgavaju redovnim šestomesečnim tehničkim pregledima pre isteka roka od šest meseci od dana početka važenja saobraćajne dozvole, odnosno registracione nalepnice.

Od danas, za upis u jedinstveni registar vozila i izdavanje saobraćajnih dozvola i registracionih nalepnica za novoproizvedena motorna i priključna vozila, koja se prvi put registruju, uz zahtev, umesto dokaza o tehničkoj ispravnosti, prilažu se potvrda o saobraznosti vozila i dokaz koji sadrži tačne tehničke podatke o vozilu. Potvrdu o saobraznosti vozila i tehničke podatke o vozilu koji se unose u saobraćajnu dozvolu i jedinstveni registar vozila, obezbeđuje proizvođač ili uvoznik vozila.

Proizvođač odnosno uvoznik vozila odgovorni su za tačnost podataka. Ukoliko uvoznik, odnosno domaći proizvođač, za potrebe registracije vozila izda potvrdu koja sadrži netačne tehničke podatke o vozilu, koji se unose u saobraćajnu dozvolu i jedinstveni registar vozila, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 600.000 dinara, ako je u pitanju pravno lice, odnosno 50.000 do 500.000 dinara, ako je u pitanju preduzetnik.