Vesti

NAREDNE GODINE SKUPLJA PUTARINA U NEMAČKOJ I FRANCUSKOJ

24.10.2018

Nemačko Savezno veće donelo je odluku o povećanju putarine od 1. januara 2019. godine. Po prvi put, u obračun putarine biće uključeni i troškovi buke od kamiona mase veće od 7,5 tona. Takođe, visina putarine zavisiće i od opterećenja odnosno mase vozila.

Istovremeno, vozila na električni pogon i vozila sa pogonom na gas biće za sada izuzeti od putarine. Oslobađanje od plaćanja putarine za kamione na prirodni gas primenjivaće se do 2020. godine.

Nemačka Savezna vlada očekuje da će nove stope i proširenje mreže puteva sa naplatom koja je na snazi od jula ove godine, doneti prihode od 7,2 milijarde evra godišnje, što je 2,5 milijarde evra više nego ranije.

Poskupljenje putarine u narednoj godini može se očekivati i u Francuskoj. Prema dogovoru upravljača puta i države, cena putarine može da se povećava za najviše 70 procenata inflatorne stope.

Prema procenama, inflacija će u 2018. godini iznositi 1,40 do 2,0 procenta pa se putarina može povećati u proseku od 0,98 do 1,4 procenta.