Vesti

NARODNA SKUPŠTINA: IZMENE I DOPUNE ZOBSa NA DNEVNOM REDU

01.03.2018

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine sazvana je za utorak, 6. marta 2018. godine.

Na dnevnom redu senice, između ostalih, biće i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima čiji tekst možete preuzeti ovde. Usvajanje ovog zakona stvoriće se, između ostalog, osnov za uređivanje sistema sertifikacije vozača teretnih vozila i autobusa, odnosno izdavanje tzv. CPC-a za vozače.

Predloženim izmenama i dopunama predviđeno je da vozač motornog vozila, odnosno skupa vozila kome je upravljanje vozilom osnovno zanimanje, kada upravlja vozilom odnosno skupom vozila kategorije C, C1, D, D1, CЕ, C1Е, DЕ ili D1Е, mora posedovati sertifikat o profesionalnoj kompetentnosti za obavljanje poslova profesionalnog vozača (Certificate of Professional Competence), odnosno CPC.

Kao dokaz o posedovanju CPC, tokom obavljanja prevoza, vozač kod sebe mora imati kvalifikacionu karticu vozača ili upisan kôd zajednice «95» u vozačku dozvolu. CPC i kvalifikacionu karticu izdaje i oduzima Agencija.

Predviđeni rok važenja CPC i kvalifikacione kartice je pet godina.

Da bi vozač stekao tzv. početni CPC, mora da:
1) ima vozačku dozvolu za upravljanje vozilima neke od  navedenih kategorija,
2) završi propisanu obuku,
3) položi stručni ispit.

Ipak, neće svi vozači morati da polažu ispit jer je predlogom predviđeno i priznavanje tzv. stečenog prava. Naime, predviđeno je da će početni CPC biti izdat svim vozačima koji imaju pravo na upravljanje vozilima neke od navedenih kategorija ali i vozačima koji to pravo steknu do isteku roka od jedne godine od dana stupanja na snagu podzakonskog akta kojim će se bliže definisati način sticanja CPC -a.

Nakon sticanja tzv. početnog CPC-a, vozači će morati da prisustvuju periodičnoj obuci u trajanju od najmanje 35 sati u periodu od pet godina (svake godine najmanje sedam časova) i tek u tom slučaju biće im izdat tzv. periodični CPC.

Ovo je za sada samo predlog. Za konačno sagledavanje i ocenu sistema sertifikacije vozača u Srbiji moraćemo da sačekamo najpre usvajanje predloženog zakona a potom i donošenje podzakonskih akata.