Vesti

NEMAČKA: „POMOĆNA POLICIJA“ U PRATNJI VANREDNOG PREVOZA

11.01.2018

Ministarstvo unutrašnjih poslova Donje Saksonije, kao odgovor na problem nedovoljnog broja policijskih službenika potrebnih za pratnju vanrednog prevoza čiji obim se značajano povećao, pokrenulo je 2016. godine projekat u okviru kojeg je pratnja vanrednih prevoza poverena takozvanim pomoćnim policijskim službenicima.

Kvalifikacije za pomoćnog policijskog službenika za pratnju vanrednog prevoza stiču se na Policijskoj akademiji u Donjoj Saksoniji. Kandidati prolaze četvorodnevnu teorijsku obuku  i petog dana polažu ispit. Naravno, postoje i posebni zahtevi koje potencijalni kandidati moraju da ispune: da imaju najmanje 21 godinu, da znaju da govore i pišu na nemačkom jeziku, da su u stalnom radnom odnosu u transportnim kompanijama i da imaju barem tri  godine praktičnog iskustva u izvršavanju poslova pratnje vanrednog prevoza.

Troškove sticanja kvalifikacija, koji trenutno iznose oko 600 evra, snose same transportne kompanije i, kako kažu, to za njih ne predstavlja problem jer taj trošak kasnije nadoknade kroz oslobađanje od plaćanja naknade za obezbeđivanje policijske pratnje vanrednih prevoza koje obavljaju. Osim toga, obučena osoba može raditi i za potrebe drugih transportnih kompanija i ostvariti prihod.

Ovaj projekat traje do jula 2018. godine. Planirano je da i nakon završetka projekta, umesto policijskih službenika Ministarstvo unutrašnjih poslova Donje Saksonije, poslove pratnje vanrednog prevoza u Donjoj Saksoniji obavljaju pomoćni policijski službenici.