Vesti

NL: NEDOSTATAK KADROVA U SEKTORU SAOBRAĆAJA UGROŽAVA DALJI NAPREDAK

15.03.2018

Prema objavljenim podacima holandske statistike, promet u sektoru saobraćaja u četvrtom kvartalu 2017. godine porastao je 4,4%  u odnosu na isti period prethodne godine. To je četvrti kvartal za redom da se promet povećava.

Sektori pomorskog i unutrašnjeg vodnog transporta su i dalje ispod nivoa pre krize 2008. godine, dok su ostali sektori saobraćaja dostigli nivo koji su imali. Sektor drumskog transporta zabeležio je najveći rast – 12 % od 2008. godine.

Međutim, prema rezultatima ankete holandskog udruženja prevoznika, 2017. godinu je, i pored činjenice da su holandski prevoznici otvarili veći promet, veći profit i ojačali svoje finansijske pozicije, obeležila zabrinutost prevoznika zbog izraženog nedostatka kadrova u sektoru transporta i logistike koji prema njihovim ocenama poprima razmere koje ugrožavaju dalji rast i napredak sektora.