Vesti

NL: NOVČANA KAZNA OD 2.600 EURA ZA VOŽNJU SA TUĐOM KARTICOM VOZAČA

19.04.2019

Tokom inspekcije na putu A12 u Bodegravenu holandski kontrolni organi kaznili su dva vozača iz država nečlanica EU sa 2.600 eura jer su koristili tuđe kartice vozača, preneo je holandski portal TRANSPORT-online. Kartice su oduzete a kazne su morale biti plaćene na licu mesta.

 

 

U Srbiji, zaprećena kazna za vozača koji poseduje, odnosno koristi personalizovanu karticu vozača koja nije njegova sopstvena, prema Zakonu o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, iznosi 50.000 dinara