Vesti

NL: OBAVEZNO PRIJAVLJIVANJA VOZAČA OD 1. MARTA 2020.

10.02.2020

Od 1. marta 2020. godine Holandija uvodi obavezu prijavljivanja vozača koji vrše prevoz na teritoriji Holandije Ministarstvu za rad Kraljevine Holandije.

Osim da budu prijavljeni, vozači su u obavezi i da kod sebe imaju obrazac A1 (vozači preduzeća sa sedištem u EU) ili potvrdu o socijalnom osiguranju (vozači iz trećih zemalja), kopiju ugovora ili izvod iz ugovora o radu, kao i obračun zarade. Kazna za neprijavljivanje vozača pre početka angažovanja može iznositi do 12.000 evra za svaki prekršaj.

Prevoznici su obavezni da na teritoriji Holandije imenuju predstavnika za kontakt sa nadležnim organima nadzora nad primenom socijalnih propisa.

Izvor: EXPO