Vesti

NO: MAPA ODMORIŠTA U NORVEŠKOJ

29.05.2019

Norveška Uprava za javne puteve kreirala je interaktivnu mapu na kojoj se mogu pronaći 24-časovna odmorišta za kamione širom Norveške. Na mapi su dostupni podaci (lokacija, broj parking mesta i dr.) o postojećim ali i o 35 mesta na kojima je planirana izgradnja odmorišta do 2023. godine.

Klikom na sliku ispod možete pronaći mesta za odmor koja su vam relevantna.