Vesti

NOVE AKCIZE U PRIMENI OD 1. JULA

02.07.2020

Nove, veće akcize na naftne derivate, alkoholna pića, kafu, duvan i duvanske proizvode počela su da važe od srede, 1. jula 2020. godine.

Novi dinarski iznos akcize na gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama je 58, 72 din/l, umesto dosadašnjih 57,63 din/l.

Novi usklađeni iznos do kojeg se umanjuje plaćena akciza na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti za gasna ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama koja se koriste kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari je 49,48 din/l, umesto dosadašnjih 48,56 din/l.

Dakle, iznos refakcije akcize od 1. jula iznosiće 9,24 din/l .

Novi usklađeni dinarski iznosi akciza iz Zakona o akcizama dostupni su korisnicima INFO-centra na stranici Propisi i na stranici Statistički i drugi podaci.