Vesti

NOVI IZNOSI ADMINISTRATIVNIH TAKSI

27.12.2017

Stupanjem na snagu Zakon o izmenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama 25. decembra 2017. godine, počela je i primena novih iznosa administrativnih taksi.

Administrativne takse i naknade za spise i radnje u upravnim stvarima koje su u vezi sa primenom Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju i Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju, pretplatnici na INFO-centar mogu da pogledaju i preuzmu sa stranice Službena mišljenja, objašnjenja i obaveštenja organa uprave.