Vesti

NOVI SAJT SERVISA ZA ELEKTRONSKO POSLOVANJE PREVOZNIKA I MINISTARSTVA – eITPŠalter

24.05.2022

eITPŠalter je web aplikacija razvijena od strane kompanije E-Smart Systems d.o.o. koja omogućava elektronsko poslovanje prevoznika i Ministarstva.

Ova aplikacija obezbeđuje pregled svih relevantnih informacija vezanih za dozvole za međunarodni transport u realnom vremenu. Sistem direktno povezuje prevoznika sa Ministarstvom i omogućava preglede u vezi sa dozvolama za prevoz i vozilima u voznom parku, ali i slanje zahteva za zaduživanje i razduživanje dozvola putem Interneta.

Pogledajte novi sajt servisa eITPŠalter na adresi esseitp.e-smartsys.com