Vesti

NOVO U INFO-CENTRU: UPUTSTVA I POJAŠNJENJA EVROPSKE KOMISIJE VEZANA ZA RADNO VREME VOZAČA

11.12.2017

Od danas, pretplatnicima INFO-centra, na stranici UPUTSTVA, dostupno je sedam pojašnjenja i 8 uputstava Evropske komisije iz oblasti radnog vremena vozača, odnosno vremena upravljanja, pauza i odmora vozača.

Pretplatnicima INFO-centra su od ranije dostupni: uputstva za poštovanje zakonskih odredbi u vezi sa vremenima upravljanja, pauzama i odmorima vozača u slučaju jednočlane i višečlane posade, pojašnjenje radnog vreme vozača iz ugla Zakona o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima, uputstva o korišćenju nekoliko verzija digitalnog tahografa DTCO 1381, kao i nekoliko uputstava Agencije za bezbednost saobraćaja o postupanjima u vezi sa karticama za tahografe.