Vesti

OBAVEZNA REGISTRACIJA E-POŠTE KOD APR OD 1. OKTOBRA 2018

04.10.2018

Prema članu 21. Zakona o privrednim društvima, društva su dužna da imaju adresu za prijem elektronske pošte (e-mail adresu) i da istu prijave (registruju) kod Agencije za privredne registre. Odredbe člana 21. shodno se primenjuju i na preduzetnike (član 87. stav 8.).

Primena navedene odredbe počela je 1.oktobra 2018. godine.

Postojeća privredna društva i preduzetnici koji do sada nisu registrovali adresu za prijem elektronske pošte, imaju rok od godinu dana od dana početka primene da izvrše registraciju elektronske pošte.

Prijava se vrši predajom popunjene registracione prijave na šalterima Agencije ili neke njene ispostave odnosno slanjem prijave putem pošte na adresu Agencije. Dokumentaciju možete odneti lično na šalter Agencije ili neke njene ispostave.

Prijava e-mail adrese je besplatna. Prijava se sastoji od Opšte prijave i Dodatka 31 za društva odnosno Opšte prijave i Dodatka 16 za preduzetnike. Navedeni obrasci se mogu preuzeti sa sajta APR.