Vesti

OBRAZOVANJE UMESTO KAŽNJAVANJA

09.08.2018

Rezultat istraživanja koje su sproveli kompanija Ipsos MORI i Institut za saobraćajne studije na Univerzitetu u Lidsu pokazali su da je obuka vozača koji su počinili prekršaj krećući se brzinom većom od dozvoljene efikasnija od kažnjavanja novčanom kaznom ili kaznenim poenima.

U Velikoj Britaniji, u okviru vladinih mera za povećanje bezbednosti saobraćaja zasnovanih na principu „obrazovanje umesto kažnjavanja“, vozači koji su počinili prekršaj krećući se brzinom većom od dozvoljene, mogu pohađati tzv. Nacionalni kurs o svesti o brzini.

Kurs traje nekoliko sati i ima za cilj da vozačima ukaže na rizike vožnje brzinom većom od dozvoljene, posebno u naseljenim mestima. Pored toga, vozači se obučavaju da prilagode brzinu vožnje u različitim područjima, situacijama i uslovima saobraćaja, kao i da identifikuju opasnosti u saobraćaju.

Pohađanjem kursa vozači izbegavaju kaznene poene za prebrzu vožnju, a cena kursa je približno jednaka visini kazne za prekršaj koji su počinili.

Istraživači veruju da dugoročno gledano ovakve obuke doprinose unapređenju bezbednosti saobraćaja na putevima. Uočeno je da 23 procenata polaznika Nacionalnog kursa o svesti o brzini nisu počinili slične prekršaje 6 meseci od završetka obuke. Ovaj procenat je nešto manji kada se posmatra period od tri godine – 18 procenata ali to je i dalji bolji rezultat od onog koji se dobije kod vozača koji su kažnjeni.