Obuke

Seminar – Aktuelnosti iz oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju

Datum obuke
06.12.2018
Vreme obuke
11:00

Lokacija
PKS – RPK Zaječar
Nikole Pašića 37
Zaječar


Udruženje za saobraćaj PKS, Centar za stručno osposobljavanje u transportu organizuje jednodnevni informativno-konsultativni seminar sa ciljem da sve zainteresovane obavesti o aktuelnostima iz oblasti prevoza tereta u drumskom saobraćaju.

Teme i program:
1. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju
– licence za javni prevoz, uslovi za izdavanje licence za javni prevoz, izuzeća, prevoz za sopstvene potrebe
2. Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
– licenciranje profesionalnih vozača, važnost registarskih tablica i saobraćajnih dozvola
3. Aktuelnosti u međunarodnom prevozu tereta
– preraspodela bazne kvote CEMT dozvola, godišnji plan raspodele dozvola za 2019, Paket za mobilnost EU
4. Zakon o radnom vremenu posade vozila u drumskom prevozu i tahografima
– vremena upravljanja, pauza i odmora vozača, vođenje evidencija o radnom vremenu
5. TIR sistem

Seminar je bez kotizacije i namenjen je:

Vlasnicima, direktorima, rukovodiocima i zaposlenima u svim privrednim subjektima koji vrše prevoz, javni ili za sopstvene potrebe, u domaćem ili međunarodnom saobraćaju, kao i korisnicima TIR sistema i ostalim zainteresovanim.

PREDAVAČI NA SEMINARU:
– Tatjana Ivanović, Kancelarija Ivanović
– Stevan Jovićević, Tahograf BG
– Milica Dubljević, Sekretar udruženja saobraćaja i direktor centra za stručno osposobljavanje u transportu PKS
– Nebojša Jevtić, Rukovodilac centra za stručno osposobljavanje u transportu

Prijava se može izvršiti na e-mail: ivan.stojkovic@pks.rs

Kontakt:
Ivan Stojković
T: 065 44 39 100
E: ivan.stojkovic@pks.rs