Vesti

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA VANREDNI PREVOZ

22.11.2017

Na osnovu člana 17. stav 1. tačka 3) Zakona o javnim putevima doneta je Оdluka o visini naknade za vanredni prevoz na državnim putevima u Republici Srbiji. Odluka stupa na snagu 25. novembra 2017. godine

Pretplatnici na INFO-centar ovu odluku mogu preuzeti na stranici DOMAĆI PROPISI.