Vesti

PODNOŠENJE ZAHTEVA NADLEŽNOM ORGANU ZA DAVANJE MIŠLJENJA O PRIMENI PROPISA

12.10.2017

Sve lepo piše, ali je malo kome jasno. Firme i građani samo tokom 2016. godine podneli su najmanje 3.890 zahteva za dodatno pojašnjenje propisa, pokazuje analiza Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED). Zbir nije konačan, jer podatke nije dostavilo sedam ministarstava. Kada se brojka ukrsti sa cenom, NALED tvrdi da su privreda i građani, samo za pojašnjenje zakona, prošle godine dali 34 miliona dinara.

Preduzeća za pojašnjenje propisa moraju da plate 12.490 dinara, dok građane to košta 1.530 dinara.

Pojašnjenja se najčešće traže za primenu poreskih propisa. Činjenica da propisi nisu dovoljno jasni u praksi znači da poreski zakon privrednik može da tumači na jedan način, Ministarstvo finansija i Poreska uprava na drugi, a sud na treći način, što stvara pravnu nesigurnost za privrednike.

Treba naglasiti da su mišljenja Ministarstva finansija obavezujuća za Poresku upravu ali nisu obavezujuća ni za obveznike, ni za sudove, jer mišljenja načelno nisu obavezujuća pravna akta.