Vesti

PODSEĆAMO: PRIJAVE ZA NAKNADU ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE DO 31. JULA

28.07.2020

Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, uvedena je, između ostalog, i naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine čiji obveznici su sva pravna lica i preduzetnici koji obavljaju aktivnosti koje utiču na životnu sredinu.

Obveznik naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine je dužan da podnese prijavu sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade organu jedinice lokalne samouprave u čijoj su nadležnosti utvrđivanje, kontrola i naplata javnih prihoda do 31. jula svake godine za koju se utvrđuje naknada.

Više o ovoj temi pročitajte u našem članku PODNOŠENJE PRIJAVE ZA NAKNADU ZA ZAŠTITU I UNAPREĐIVANJE ŽIVOTNE SREDINE