Vesti

POLJSKA: OD JUČE NA SNAZI IZMENJENA I DOPUNJENA PRAVILA O NAČINU SMEŠTAJA TERETA I NJEGOVOG OBEZBEĐENJA

01.03.2018

Izmenjena i dopunjena pravila o načinu smeštaja i obezbeđenja tereta u Poljskoj stupila su na snagu 28. februara 2018. godine.
Ovim propisom detaljno su opisani principi smeštaja i obezbeđenja tereta u zavisnosti od vrste tereta odnosno pakovanja, način izbora vozila i dr.

Odredbe ovog propisa primenjuju se na vozila vrste N i O, a ne važe za prevoz opasnog tereta na koje se odnosi Evropski sporazum o međunarodnom drumskom transportu opasnog tereta (ADR).

Propis na poljskom jeziku možete preuzeti ovde.