Vesti

POLJSKA: NOVI PROPIS O TRANSPORTU OTPADA

19.01.2018

Primena novih pravila i zahteva za transport otpada u Poljskoj počinje 24. januara 2018. godine.

Nova pravila, između ostalog, predviđaju zabranu kombinovanog prevoza opasnog i neopasnog otpada na način koji omogućava njihov kontakt i zabranu mešanja otpada tokom transporta. Pošiljka mora biti propraćena odgovarajućim dokumentima, a prevozno sredstvo mora biti pravilno pripremljeno za prevoz i označeno tablom bele boje na kojoj je ispisana reš „WASTE“ ili slovo „A“.