Vesti

PORESKA OSLOBOĐENJA KOD PROMETA USLUGA PREVOZA DOBARA

08.07.2021

Saglasno odredbama člana 24. stav 1. tač. 1) i 8) Zakona o porezu na dodatu vrednost, PDV se ne plaća na:

– prevozne i ostale usluge, koje su povezane sa uvozom dobara, ako je vrednost tih usluga sadržana u osnovici iz člana 19. stav 2. ovog zakona
i
– prevozne i ostale usluge koje su u vezi sa izvozom, tranzitom ili privremenim uvozom dobara, osim usluga koje su oslobođene od PDV bez prava na poreski odbitak u skladu sa ovim zakonom.

Zaključno sa 30. junom 2021. godine, način i postupak ostvarivanja ovih poreskih oslobođenja bio je uređen Pravilnikom o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza. Počevši od 1. jula 2021. godine, način i postupak ostvarivanja predmetnih poreskih oslobođenja uređen je Pravilnikom o porezu na dodatu vrednost.

Pravilnik o porezu na dodatu vrednost dosupan je korisnicima INFO-centra na stranici Domaći propisi, u rubrici Zakon o porezu na dodatu vrednost. Stručni komentar na temu poreskih oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza kod prometa usluga prevoza dobara saglasno novom pravilniku, dostupan je na straci Stručni komentari, u rubrici Zakon o porezu na dodatu vrednost.