Vesti

PORESKA UPRAVA: KORISNIČKO UPUTSTVO ZA PODNOŠENJE ELEKTRONSKOG ZAHTEVA ZA REFAKCIJU AKCIZE

07.03.2022

Ministar finansija doneo je Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe i za grejanje, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 130/2021, i koji je stupio na snagu i primenjuje se od 1. januara 2022. godine.

Poslednjim izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti iz člana 9. stav 1. tač. 3), 5) i 7) Zakona o akcizama, koje su stupile na snagu i primenjuju se od 1. januara 2022. godine, propisano je da se zahtev za refakciju akcize podnosi isključivo elektronskim putem preko portala Poreske uprave kao i da se rešenje o odobrenju odnosno odbijanju prava na refakciju plaćene akcize dostavlja podnosiocu zahteva u elektronskom obliku u poresko sanduče na portalu Poreske uprave.

Za prikaz celog članka potrebno je da budete prijavljeni