Vesti

PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA ZA DOLAZAK I ODLAZAK SA RADA

27.02.2019

Nedavno objavljeno mišljenje Ministarstva finansija o poreskom tretmanu naknade troškova zaposlenima za dolazak i odlazak sa rada, nameće potrebu preispitivanja dosadašnje prakse poslodavaca u vezi sa isplatama ove naknade.

Naime, prema pomenutom mišljenju, u slučaju da se naknada za dolazak i odlazak sa rada ne dokumentuje verodostojnom računovodstvenom ispravom, isplate zaposlenima na ime naknade troškova za dolazak i odlazak sa rada smatraju se nedokumentovanim troškovima u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica. Istovremeno, na ovakve isplate se ne može primeniti član 18. Zakona o porezu na dohodak građana, odnosno ne primenjuje se oslobađanje od plaćanja porez na zarade na primanja zaposlenog od poslodavca po osnovu naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada – do visine cene mesečne prevozne karte u javnom saobraćaju, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza, a najviše do 3.914 dinara mesečno.

U INFO-centru KANCELARIJE IVANOVIĆ, u rubrici Službena mišljenja, objašnjenja i obaveštenja organa uprave-Ministarstvo finansija, u rubrici Zakon o PDV i Zakon o porezu na dohodak građana, korisnici mogu preuzeti ovo mišljenje Ministarstva finansija.