Vesti

PREVOZ U BILETU I TRANZITU SA RUMUNIJOM OD DANAS BEZ DOZVOLA ZA PREVOZ

01.11.2018

Podsećamo, na sastanku rumunsko – srpske Mešovite komisije održanom u septembru ove godine u Bukureštu dogovorena je liberalizacija odnosno izuzimanje iz režima dozvola za prevoz bilateralnog prevoza između dve zemlje i tranzitnog prevoza preko teritorija dveju zemalja, za sve kategorije vozila, počevši od danas, 1. novembra 2018. godine.

U pitanju je pilot-projekat koji će trajati od 1. novembra 2018. godine do 31. decembra 2019. godine. Tokom perioda trajanja projekta obe strane će pratiti efekte koje on ima na njihova transportna tržišta i u zavisnosti od rezultata, tokom 2019. godine, odlučiti da li će nastaviti projekat ili će ponovo uspostaviti režim dozvola za prevoz.

Prevoz za i iz trećih zemalja ostaje u režimu dozvola.