Vesti

U PRIPREMI NOVA ZAKONSKA REŠENJA ZA SMANJENJE BROJA PARAFISKALNIH NAMETA

12.10.2017

Nacrti Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara i Zakona o administrativnim taksama kojima će se broj parafiskalnih nameta i taksi sa sadašnjih 371 smanjiti za polovinu, a visina tih dažbina izjednačiti u celoj Srbiji, trebalo bi da se završe do 2017. godine.

Te promene je tražio MMF, a Vlada Republike Srbije ih je nedavno uvrstila u Strategiju za suzbijanje sive ekonomije, i to kroz izradu ova dva zakona.

Cilj ovih promena je da se rasterete privreda i građani i osigura predvidivost ovih plaćanja u svim lokalnim samoupravama, odnosno da ona budu istovetna u celoj državi. Pored toga, zaustaviće se i praksa nekontrolisanog uvećanja ovih dažbina, kojima su opštine pribegavale jer je to bio jedan od načina da napune budžete. Ubuduće to neće moći da se dešava jer će sve obaveze biti popisane u javno dostupnom elektronskom registru, gde će biti definisana i visina dažbine.