Vesti

A: PRODUŽETAK VREMENA ODMORA KAO KAZNA ZA PREKRŠAJ

18.04.2018

Prekoračenje vremena vožnje i skraćivanja perioda odmora je, prema austrijskom sindikatu Vida, česta i opasna praksa među vozačima.

U posljednje tri godine policija u Salzburgu je otkrila više od 4500 prekršaja iz oblasti radnog vremena vozača. Među ovim prekršajima ima i onih drastičnih – policajci su uhvatili vozača koji je proveo 49 sati na putu, koristeći samo jedan kraći odmor od tri sata. Drugi primer je vozač koji je radio 36 sati bez prekida.

Iz Vide naglašavaju da je neophodno intenzivirati inspekciju na putu, a saobraćajna policija Salzburga već je najavila intenzivnije postupke kontrole. Međutim, prema Vidi, ali i Privrednoj komori Salzburga, sadašnje sankcije za ove prekršaje su neefikasne zbog čega predlažu uvođenje „vremenskih kazni“ umesto novčanih kazni.