Vesti

PROMENE CENA PUTARINA U EVROPI 2021

05.01.2021

Nova godina obično donosi nove, veće putarine u mnogim evropskim zemljama. Evo kratkog rezimea promena u pojedinim zemljama.

Austrija

Austrija je od 1. januara 2021. godine povećala putarinu za teretna vozila najveće dozvoljene mase veće od 3,5 tone sa četiri ili više osovina u proseku za 1,4 do 2,0 procenta. Ovo poskupljene prati stopu inflacije u Austriji.

U tabeli ispod prikazani su iznosi putarina u EUR po km, bez 20% PDVa, koji su u primeni od 1. januara 2021. godine.

Grupe Kategorija 2
2 osovine
Kategorija 3
3 osovine
Kategorija 4+
4 osovine i više
Danju Noću Danju Noću Danju Noću
Tip E/H2 0.09810 0.09850 0.13797 0.13889 0.20657 0.20773
EURO VI 0.20010 0.20050 0.28077 0.28169 0.41702 0.41818
EURO V i EEV 0.20980 0.21020 0.29435 0.29527 0.43399 0.43515
EURO IV 0.21670 0.21710 0.30401 0.30493 0.44503 0.44619
EURO 0 do EURO III 0.23730 0.23770 0.33285 0.33377 0.47799 0.47915

 

Belgija

Od 1. januara 2021. u Valoniji su u primeni novi, usklađeni iznosi putarine koji se primenjuju na sva teretna vozila, belgijska i strana, čija je najveća dozvoljena masa veća od 3,5 tone, kao i na vozila kategorije N1 (do 3,5 t) sa BC kodom (vučno vozilo koje je projektovano i konstruisano prvenstveno za vuču poluprikolica).

Tokom 2020. godine, Flandrija i Brisel su već izvršile usklađivanje iznosa putarine i kod njih 1. januara 2021. godine nije bilo promena iznosa putarina.

Softveri na OBU uređajima (On Board Units) šest akreditovanih dobavljača – Axxès, Eurotoll, Satellic, Telepass, Toll4Europe and Total Marketing Services, biće automatski ažurirani novim tarifama.

Cene putarina u Belgiji koje su u primeni od 1. januara 2021. godine možete pogledati ovde.

Češka

Najvažnija promena u češkoj putarini je prelazak sa papirne na digitalne vinjete. Istovremeno, revidirane su emisione kategorije. Umesto:

EURO 0-II,
EURO III i IV,
EURO V i EEV,
EURO VI i više,

sada su u primeni eledeće emisine kategorije:

EURO 0-IV,
EURO V i EEV,
EURO VI,
emisiona kategorija iznad EURO VI.

Takođe, od 1. januara 2021. broj osovina na uređajima za elektronsko plaćanje putarine kategorizovan je na 2, 3, 4 i 5 i više osovina. Zato je potrebno da se na svim uređajima proveri podešenost broja osovina, što je obaveza vozača pre svakog ulaska na teritoriju Češke.

Od 2021. godine, naknada za teška teretna vozila preko 3,5 tone za korišćenje čeških autoputeva i puteva I klase izračunava se prema tri komponente: pored standardne naknade za korišćenje puteva, uključene su i naknade za buku i zagađenje. Cene putarina možete pogledati ovde.

Francuska

Francuska je od 1. januara 2021. povećala putarinu za tunele Monblan i Frežis za oko 0,63%. Ovo povećanje uzima u obzir inflaciju u Italiji i Francuskoj, kao i troškove povezane sa sprovođenjem sigurnosnih kontrola i odnosi se na sva vozila. Cene putarina za tunel Monblan možete pogledati ovde a za tunel Frežis ovde.

Mađarska

Vlada Mađarske usvojila je nova pravila za utvrđivanje cene putarine u Mađarskoj. Prema novim pravilima, cena putarine će se menjati 1. januara svake godine, i to u skladu sa indeksom potrošačkih cena, odnosno stopom inflacije u avgustu mesecu koji objavljuje mađarski Centralni zavoda za statistiku.

Prema podacima ovog zavoda, stopa inflacije u avgustu 2020. godine u poređenju sa istim mesecom prethodne godine iznosila je 3,9%. pa i rast cena putarina od 1. januara 2021. godine iznosi 3,9 procenata.

Mađarska Nacionalna služba za naplatu putarine objavila je nove cene putarina koje su u primeni od 1. januara 2021. godine.

Kategorija vozila Klasa emisije Auto – put
[HUF/km]
Putevi I reda
[HUF/km]
> 3,5 t; 2 osovine ≤ EURO I 68.49 29.13
EURO II – EURO IV 59.56 25.33
≥ EURO V 50.63 21.53
> 3,5 t; 3 osovine ≤ EURO I 96.09 50.45
EURO II – EURO IV 83.56 43.87
≥ EURO V 71.03 37.29
> 3,5 t; 4 i više osovina ≤ EURO I 155.22 96.82
EURO II – EURO IV 129.35 80.68
≥ EURO V 109.95 68.58

 

Kartu mreže puteva sa naplatom putarine HU-GO E-Toll za vozila najveće dozvoljene mase veće od 3,5 t možete pogledati ovde.