Vesti

PROPISI: IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

13.06.2018

Usvajanjem Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima, između ostalog, u potpunosti je ukinuta upotreba pečata u poslovanju privrednih društava i preduzetnika, uvedena obaveza registracije adrese za prijem e-pošte, precizirane su odredbe koje se odnose na institut imovine velike vrednosti.

Detaljan pregled najvažnijih izmena i dopuna Zakona o privrednim društvima dostupan je korisnicima INFO-centra na stranici Stručni komentari. Takođe, na stranici Propisi, Domaći propisi, korisnicima je dostupan i tekst Zakona o privrednim društvima koji je stupio na snagu 9. juna.