Vesti

REGISTAR NEPORESKIH NAMETA

21.03.2018

U okviru USAID Projekta podrške regulaciji parafiskalnih nameta, razvijen je registar svih neporeskih nameta u Republici Srbiji koje plaćaju fizička lica, preduzetnici i pravna lica, izuzev sudskih taksi.

Prema saopštenju USAID, ovaj registar po prvi put izlazi u susret brojnim zahtevima privrede i obveznika da se na jednom mestu sistematizuju sve naknade, takse, parafiskalni nameti, plaćanja, obavezne članarine, i sve druge forme koje se naplaćuju u Srbiji.

Trenutno, Registar obuhvata 1037 neporeskih dažbina, od čega su 668 takse, 124 naknade i 245 su ostale forme (po svojoj prirodi ili porezi, ili obavezna osiguranja, obavezne članarine, itd).

U procesu izrade Registra, detaljno je obrađeno 118 zakona, 37 uredbi, 59 pravilnika, 58 odluka, akti koji se odnose na 16 neporeskih nameta koje propisuju lokalne samouprave i zaštićena područja, 14 drugih vrsta dokumenata (npr. cenovnika, obaveštenja, uputstava, i sl.), i 3 dokumenta NBS, Beogradske berze i Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti kojima se regulišu plaćanja tim institucijama.

Registar je dostupan na internet stranici projekta www.parafiskali.rs i nalazi se u rubrici „Registar neporeskih nameta“.

Njemu mogu pristupiti bez ograničenja sva zainteresovana lica i vršiti pretrage u skladu sa svojim potrebama i interesovanjima. Svaki neporeski namet je detaljno opisan kroz 17 različitih parametara koji opisuju stvarnu prirodu nameta, zakonski okvir, iznose koji se plaćaju, nadležne organe, raspodelu prihoda, obveznike pa sve do uplatnih računa.